חדש בתוכניות הבית

ניתן להיעזר בסטודנטית אשר תקבל הדרכה (שממומנת ע” ההורים) ותוכל להגיע פעם – פעמיים בשבוע ולשחק עם הילד על-פי עקרונות של המשחק הדדי ובהתאם לתוכנית האישית שהורכבה לילד במפגש עם ההורים. המעקב אחרי העבודה יעשה באמצעות המיילים משותפים שיכללו דיווח מפורט של הפגישה והתייחסות של התרפיסטית לפגישה שתוארה.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *