עבודה עם צוותים

סדנת “התעוררות” הינה נגיעה רכה בעצמנו, נגיעה אשר מעירה מתנועה בלתי פוסקת קדימה ומאירה את המקום המתבונן, הצופה.
הסתכלות על עצמנו מתוך המקום המתבונן מאפשרת לראות תמונה רחבה יותר, לזהות צרכים ורצונות עמוקים יותר וכן ממלאת אותנו בנוכחות פנימית בלתי אמצעית של עצמנו.
סדנת “התעוררות” מאפשרת עצירה ומרחב ההתבוננות על עצמנו ומקנה כלים פשוטים להזנה ומילוי שניתנים לשימוש בחיי יומיום.
הסדנה מומלצת במיוחד לאנשים שעוסקים בטיפול וחינוך וכן מתאימה לצוותים וקבוצות.
הסדנה מהווה חשיפה לנושא התבוננות ויישומיה בחיינו וניתנת בהתנדבות וללא תשלום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *