Back Menu

ראומה מי!

עבודה עם מבוגרים

עבודה עם מבוגרים

ליווי תהליך התפתחות אישית והעצמה. מתן כלים לחקירת התודעה אשר בעקבותה נוצרו היחסים הנוכחים וההבנות שיוצרות פירושים למציאות.
זאת במטרה לחתור לאותו חלק הייחודי בנו אשר חופשי מהתניות ומתקיים ללא קשר לאמונתנו ולרגשותנו. ככל שתחושת העצמיות שלנו מושרשת במהותנו כך החיים שלנו הופכים להיות מספקים, מאושרים ומשמעותיים יותר עבורנו ועבור הזולת.

חקירה זאת מתרחשת באמצעות חשיפה לידע מצד אחד ודרך התבוננות והקשבה לחווייתנו מצד שני. דרך עבודה זאת מתפתחת יכולתו של האדם להכיר בעצמו ולתת תוקף למי שהוא.

 תהליך זה של התיידדות עם עצמנו ומפגש עם כוחותינו הפנימיים מוביל לשינוי בהבנת עצמנו ומשנה את מציאותנו ואת חיינו.