תוכנית בית

תוכנית בית הינה התערבות שמטרתה היא העצמת הילד והוריו. התוכנית מיועדת לילדים עם כל סוגי העיכוב או הליקוי ההתפתחותי. תוכנית זאת מקנה הבנה וכלים לפיתוח משחק הדדי בין ילד למבוגר ומתמקדת בקידום הקשר הטבעי בין ילד להורה בהתאם לרמת ההתפתחות הרגשית והתקשורתית של הילד.

התוכנית נבנית על בסיס 3 מפגשי הכרות עם הילד בנוכחות ההורים, שאלונים רלוונטיים ואסוף מידע מגורמים טיפוליים וחינוכיים אשר נמצאים במגע עם המשפחה. לאחר ניתוח מידע זה מתקיים מפגש עם ההורים. מפגש זה מוקדש ליצירת הסתכלות רחבה על המצב הנוכחי בהקשר להתפתחותו של הילד ובהקשר לכל תחומי תפקודו. מתוך תמונה זו, נגזרות המטרות ודרכי הפעולה המתייחסות לקידום קשר בין הילד וההורה, והבשלה רגשית ותקשורתית. כמו-כן, מודגשים נושאים שמשתקפים כחשובים בשלב ההתפתחות הנוכחי.

יישום התוכנית במסגרת הבית מלווה במפגש מעקב פעם בחודש עם הילד ובהדרכה צמודה להורים על פי הצורך וכן אחרי כל מפגש מעקב. במהלך הזמן ובהתאם לתוצאות ההתערבות, המטרות ודרכי הפעולה מתעדכנות ומתחדשות.

תוכנית בית מצריכה לקיחת אחריות ופניות מצד ההורים, התמדה והסכמה להיות מעורב בבניית הקשר עם הילד מתוך המקום ההתפתחותי העכשווי שלו.

חדש: ניתן להיעזר בסטודנטית אשר תקבל הדרכה (שממומנת ע” ההורים) ותוכל להגיע פעם – פעמיים בשבוע ולשחק עם הילד על-פי עקרונות של המשחק הדדי ובהתאם לתוכנית האישית שהורכבה לילד במפגש עם ההורים. המעקב אחרי העבודה יעשה באמצעות המיילים משותפים שיכללו דיווח מפורט של הפגישה והתייחסות של התרפיסטית לפגישה שתוארה.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *